I valen 2006 och 2010 avgjordes utgången mest på jobbfrågan. Alliansen vann för att man drev den tydligaste politiken för att få fler jobb. Mycket talar för att även valet 2014 kommer att handla om jobben. Därför måste politiken både lokalt och på riksplanet ha en politik som skapar förutsättningar för fler jobb. Det block som lyckas bäst med att sin jobbpolitik kommer förmodligen att vinna valet 2014. Det borde därför vara fördel Alliansen även 2014.

Annonser

Centern väljer att ha en öppen process i arbetet med att ta fram en ny partiledare. Det är bra och det är intressant. Ska Alliansen kunna genomföra ett värderingsskifte så behövs alla fyra partier. Kanske lägger Centerns öppenhet en grund för kommande framgångar för både centern och Alliansen.

Nymedia: KP och MMK

Gammelmedia: DN

Att det politiska uppdraget handlar om att företräda andra, medborgarna är en självklarhet. Men även självklarheter behöver tydliggöras med jämna mellanrum. Det finns uppenbarligen de som tror att politik handlar om att företräda sig själva. Det är bra att partierna samlat inser att politik handlar om att företräda människor.

Den politiska debatten kan nog ibland uppfattas som alldeles för elak och verklighetsfrånvarande. Det politiska uppdraget är ju att företräda medborgarna och att bekämpa samhällsproblem. Förhoppningsvis kommer hösten att handla med om sakpolitiken och mindre om det politiska spelet. Om inte kommer politiken få problem med förtroendet.

Det finns de som nu räknar ut moderaterna. Igen. Man ska nog vara försiktig med det. De nya moderaterna har nämligen till skillnad mot de gamla moderaterna lyckats med att toppa formen till rätt tillfällen. Valrörelserna. Det är då val avgöras. Den som räknar ut Reinfeldt redan nu gör ett stort misstag. Alliansregeringen är inte rökt denna gången heller.

Nymedia: MP och KP och TM

Media: DN och SVD

Kanske är det så att kommunismens sista suck nu tas. Historien kanske till sist har kommit ikapp ett av de extrema partier som finns i riksdagen. V och SD är ungefär samma sak, på varsin sida av den politiska skalan förvisso men lika extrema. Man ska dock akta sig för att räkna ut vänstern redan. Men hoppas kan man ju göra. En riksdag utan vänstern och Sverigedemokraterna vore än bättre riksdag.

Nymedia: MP och KP och TM

Gammelmedia: DN och SVD

Moderaterna vill återinföra pedagogiska luncher i skolan. Ett bra förslag. Har aldrig förstått varför de skulle avskaffas.

Örebro är en underbar stad. Sommarstaden Örebro utvecklas nu och blir bara bättre och bättre. Idag har till exempel Open Art startat, en konstutställning som pågår i innerstaden i 100 dagar. Jag kommer att titta och njuta av den. Jag hoppas att även du gör det.

Nymedia: KP

Så kom då beskedet om  hur Örebros politiska styre ska se ut. C och KD blir stödpartier till S. Förmodligen leder det till en stor svekdebatt både inom S och KD och C. Detta står långt ifrån de vallöften som gavs i valet. Det känns ju som att det enda som förenar dem är längtan till makten och kanske är det så att makten förblindar. En maktpakt är vad det är och jag tror många är besvikna över det.

På DN tar jag del av en skrämmande läsning. Alltför många unga tar inte demokratin på allvar. De säger att de kan vara utan den. Att de är beredda att sälja sina röster. Skrämmande. Demokratin är garanten för vår frihet. Utan den är vi slavar under diktaturens förtryck. Ingen vill det på allvar. I andra länder strider man för sina rättigheter, här är vi på väg att kasta bort den. Skrämmande.

Nymedia: KP och KP2 och TB och F

Media: DN

Twingly BlogRank
Annonser