Så var då politiken igång igen. Höstterminen startade med sommartal av Reinfelt och Juholt. En tog ansvar och en förespråkade socialism. Sveriges politiska vägval ter sig enkelt.

Annonser