I valen 2006 och 2010 avgjordes utgången mest på jobbfrågan. Alliansen vann för att man drev den tydligaste politiken för att få fler jobb. Mycket talar för att även valet 2014 kommer att handla om jobben. Därför måste politiken både lokalt och på riksplanet ha en politik som skapar förutsättningar för fler jobb. Det block som lyckas bäst med att sin jobbpolitik kommer förmodligen att vinna valet 2014. Det borde därför vara fördel Alliansen även 2014.

Annonser