Att det politiska uppdraget handlar om att företräda andra, medborgarna är en självklarhet. Men även självklarheter behöver tydliggöras med jämna mellanrum. Det finns uppenbarligen de som tror att politik handlar om att företräda sig själva. Det är bra att partierna samlat inser att politik handlar om att företräda människor.

Annonser