Den politiska debatten kan nog ibland uppfattas som alldeles för elak och verklighetsfrånvarande. Det politiska uppdraget är ju att företräda medborgarna och att bekämpa samhällsproblem. Förhoppningsvis kommer hösten att handla med om sakpolitiken och mindre om det politiska spelet. Om inte kommer politiken få problem med förtroendet.

Annonser