Örebro är en underbar stad. Sommarstaden Örebro utvecklas nu och blir bara bättre och bättre. Idag har till exempel Open Art startat, en konstutställning som pågår i innerstaden i 100 dagar. Jag kommer att titta och njuta av den. Jag hoppas att även du gör det.

Nymedia: KP

Annonser