På DN tar jag del av en skrämmande läsning. Alltför många unga tar inte demokratin på allvar. De säger att de kan vara utan den. Att de är beredda att sälja sina röster. Skrämmande. Demokratin är garanten för vår frihet. Utan den är vi slavar under diktaturens förtryck. Ingen vill det på allvar. I andra länder strider man för sina rättigheter, här är vi på väg att kasta bort den. Skrämmande.

Nymedia: KP och KP2 och TB och F

Media: DN

Annonser