Jag läser med intresse det debattinlägg om välfärd som är publicerat på SVD Brännpunkt. Debatten om välfärden är viktig. Ska moderaterna klara av att vinna val igen måste de vinna förtroendet i välfärdsfrågorna. Det är hoppingivande att det uppenbarligen finns kraf och vilja att förnya den moderata välfärdspolitiken.

Annonser