Att bygga en inomhushall för fotboll i Vivalla är en bra idé värd att pröva. Fotbollen är stor i Örebro. Låt den vara med och skapa sammanhållning i staden. Fotbollen är en positiv kraft som ska tillvaratas.

Media: SR

Nymedia: KP

Annonser