Ska jobben kunna bli fler så måste företagen kunna få bättre förutsättningar. Givetvis krävs då åtgärder för att ett bättre näringslivsklimat ska kunna åstadkommas. Förslagen som ges här är bra och ett första steg på att förändra Örebro till en bättre kommun. Hoppas bara att förslagen också får genomföras efter omvalet i maj.

Annonser