Det borde väl vara alldeles självklart att man skiljer på sak och person i politiken. De som inte klarar av det borde kanske inte hålla på med politik. Förtroendeuppdraget kräver att man gör det bästa för sin kommun, landsting eller landet. I det arbetet borde det alltid ingå att hitta de bästa lösningarna. Måste politiken vara galen för det?

Media: AB
Nymedia: KP

Annonser