En dag som denna är det rätt att uppmärksamma våldet mot kvinnor. Män som hatar kvinnor ska inte få göra det. Våldet mot kvinnor ska bekämpas. Våld är fel emot alla och ska därför inte accepteras. Hur svårt kan det vara? Säg nej till kvinnovåldet och gör det nu!

Media: DN

Nymedia: KP

Annonser