Att stå upp för demokratin är som demokrat det viktigaste man kan göra. När nu vindarna och krafterna agerar för fullt för att få demokrati i länderna Egypten och Libyen gäller det att ge dem stöd. Starkt stöd. Man kan aldrig kompromissa med diktaturer.

Nymedia: MP och KP

Annonser