Vem bär ansvaret för den förändrade massmedia situation vi nu befinner oss i? Svaret på den frågan kanske är omöjlig att svara på. Ännu svårare blir det kanske om man frågar vem som granskar granskarna. Under en lång period saknades svaret på den frågan. Nu finns det faktiskt ett svar. Bloggarna tar sin del av ansvaret och vågar granska granskarna. Även partierna själva väljer nu för tiden att våga bemöta felaktigheter. Utvecklingen där politiker bandar sina intervjuer lär vi få ser mer av. Egentligen är väl det en bra utveckling. För ingen vill väl att granskarna aldrig granskas.

Gammelmedia: DN

Nymedia: KP

Annonser