Debatten om hur partierna utvecklas borde föras oftare. Det är en angelägenhet som rör oss alla som är goda demokrater. Utan fungerande partier så kommer inte demokratin fungera. Det måste finnas organisationer som organiserar människor som vill engagera sig i demokratiska uppdrag. Att vara förtroendevald är det finanste och viktigaste som finns. Just därför är det viktigt att det är just människorna i partierna som är ansvariga för partiernas utveckling. Demokratin är för viktig för att lämna den kraften åt någon annan.

Nymedia: KP och TM

Gammelmedia: SvD

Annonser