Jantelagen må vara historisk, men den är inget värde vare sig ur ett historiskt perspektiv eller ett dagligt perspektiv. Avundsjuka är av ondo och för knappast mänskligheten framåt. Nu är ju detta inget man kan besluta om att avskaffa, även om det vore önskvärt. Istället får vi alla ta ansvar för att en gång för alla begrava jante.

Annonser