Betygen behövs i skolan. Det ger tydlighet i hur arbetet går med att nå kunskapsmålen. Därför är det bra att Alliansen nu ger beskedet om att betygen ska ges redan från årskurs 6. Detta är mitt bidrag i veckans bloggdebatt.

Media: DN och SVD

Annonser