Veckan bloggdebatt är ett av de bättre initiativen i den politiska bloggdebatten jag sett. Här finns det en möjlighet för att politiken blir sakpolitisk, vilket är bra för alla. Jag följer inläggen med spänning.

Annonser