De socialamedierna skapar möjlighet för dialog och samtal mellan politiker och väljare. Det är bra och det leder till fler samtal mellan just politik och väljarna. Ingen kan förlora på det. Tvärtom tror jag att fler vill ha möjlighet att prata med sin politiker. I valrörelsen kommer säkert många politiker pröva både bloggandet och twittrandet. Det återstår dock att se vilka som klarar av det och hur många som sedan fortsätter efter valet.

Jag både hoppas och tror att de socialamedierna nu skapar bättre möjligheter för politiska samtal.

Annonser