Det är väl bra att politiker vill samtala och föra en dialog med väljarna. Hur det går till är väl bara en form sak. De politiker som är på och testar de nya formerna för samtalen kommer säkert att vara lyckosamma. De socialamedierna har en betydelse i det politiska samtalet. Hur stor betydelse är svårt att säga. De politikerna som försöker ska i alla fall ha all heder.

Bloggar: Seved monke och Tokmoderaten och helena och Kent och oscar

Annonser