Inte en chans att Miljöpartiet glider igenom en valrörelse utan att bli granskade. Bara det faktum att det nu uppmärksammas i media att de under hösten då deras framgångar varit stora fått mycket mediautrymme men inte blivit granskade kommer att innebära att just denna granskning kommer att äga rum. Media kan inte i en hel valrörelse låta bli att granska MP. Alla partier kommer få sin del av bördan, MP har börjat valrörelsen bra och sluppit ifrån granskningen. Det talar för en tufft kommande år för MP…

Så i Tomtens paket till MP är innehållet minst en tuff granskning som ges under 2010.

Annonser