Moderaterna rör på sig igen. Förnyelsearbetet tar sig nya uttryck inom nya områden. Idag presenteras en ny hållning i upphovsrättsfrågorna på DN debatt. Ett steg i rätt riktning är det. Om den är tillräckligt stor finns det de som funderar på. En del sågar M fullständigt, andra välkomnar förändringen.

Förändring tar tid. Förändring kräver dock mod. Det modet visar Moderaterna upp, igen. Moderaterna är ett av de få partierna som faktiskt vågar ompröva sin politik. Det är bra. Låt oss hoppas att det kommer mer. För detta är ett steg åt rätt håll. Kritiken som nu kommer från Piratpartiet är väntad. Till delar har de rätt. Man kan tycka det går för sakta, men M är det stora statsbärande partiet. Då tar förändring tid.

Annonser